DK Trafik

I Danmark har vi over 2 millioner indregistrerede personbiler (07) hvoraf lidt over 320.000 af dem er diesel drevne. Det svarer til en stigning på ca. 300.000 personbiler på 10 år. Vejnettet i Danmark er på over 73.000km vej, hvor over 1100km af det er motorvej.

Til sammenligning var der i 2007 ca. 134.000 indregistrerede motorcykler og ca. 36.000 lastbiler. Alt dette giver en stor belastning på vejnettet, der hvert år koster ca. 8 milliarder kroner i vedligeholdelse og udbygning. Det er specielt i vintermånederne at vejene bliver belastet, da vand der ryger ned i vejbanen fryser til is, og springer asfalten. Derfor er det også en god idé at få sig en forsikring inden uheldet er ude.

Staten brugte i 2007 44 millioner på at vedligeholde Storebæltsbroen og 6 millioner på øresundsforbindelsen. 19745 biler krydsede Storebæltsbroen i 2007, hvor 14468 krydsede Øresundsbroen, som efterhånden er kommet rigtig godt med i trafik.

Afgift biler

Afgiften på biler i Danmark ligger på 180% af bilens engrospris. Dvs at du faktisk betaler din bil næsten 3 gange før du får den. I resten af Europa ligger denne afgift på omkring 20%. Derfor er der rigtig mange der bosætter sig i Sverige eller Tyskland, for på den måde blandt andet at få adgang til billige biler.

Der er et lidt sjovt fænomen, der gør at mange europæere faktisk køber biler i Danmark, og importerer dem til deres eget land. Dette skyldes netop den høje afgift i Danmark, der gør at forhandlere sætter deres engrospris så langt ned, at det faktisk underbyder markedet i Europa. Specielt på dyre biler er der penge at spare for en svensker ved at købe den i Danmark, og så få den indregistreret i Sverige. De skal naturligvis ikke betale den danske afgift, men bare den svenske.

Afgiften på biler i Danmark er en ældre afgift, som går tilbage til en tid hvor Danmark ikke rigtig havde nogen eksport at snakke om. Derfor oprettede man en afgift på biler, således at der på den måde ville komme ekstra penge i statskassen. I dag har Danmark en meget sund eksport, men der er desværre ikke udsigt til at afgift på biler bliver sat ned. Læs mere om registreringsafgift.

Husk at få tegnet en forsikring igennem, så du ikke står med håret i postkassen når uheldet er ude. Det er langt billigere end hvad du kan ende op med at betale for autohjælp.

Venter du på udbetaling?

Fartgrænser

Det vigtigste at forholde sig til er fartgrænsen for bykørsel på 50km/t. Det er her klart de fleste ulykker sker, og så længe du holder dig under 50km/t er sandsynligheden for alvorlige ulykker meget minimeret. Politiet river dig rundt hvis du kører for hurtigt inde i byen, med god grund.

På landeveje, uden for byerne må du køre op til 80km/t. Men husk at det er langt farligere at overskride fartgrænsen på landevejen end på motorvejen, da du har direkte modkørende trafik, som du fx ikke har på en motorvej. Sandsynligheden for ulykker stiger meget mere med hastigheden, end den gør på en motorvej med et skel mellem biler der kører i begge retninger.

På motorvejen må du køre mellem 110km/t og 130km/t. Grunden til at du nogle steder må køre 130km/t skyldes at nogle motorvejsstrækninger er langt bedre end nogle af de ældre strækninger. Husk at få dig en autohjælpsforsikring igennem inden du sætter farten op!

Disse regler gælder almindelige personbiler og motorcykler. Lastbiler og busser er tilknyttet særlige fartgrænser, men ofte gælder det at de ikke må overstige 80-100km/t, alt efter hvor de kører. Desuden skal du være opmærksom på at det nok ikke er smart at køre 130km/t med en trailer. Dette er naturligvis også ulovligt, da bilen vil blive betragtet som under reglerne for lastbiler.