DK Trafik

I Danmark har vi over 2 millioner indregistrerede personbiler (07) hvoraf lidt over 320.000 af dem er diesel drevne. Det svarer til en stigning på ca. 300.000 personbiler på 10 år. Vejnettet i Danmark er på over 73.000km vej, hvor over 1100km af det er motorvej.

Til sammenligning var der i 2007 ca. 134.000 indregistrerede motorcykler og ca. 36.000 lastbiler. Alt dette giver en stor belastning på vejnettet, der hvert år koster ca. 8 milliarder kroner i vedligeholdelse og udbygning. Det er specielt i vintermånederne at vejene bliver belastet, da vand der ryger ned i vejbanen fryser til is, og springer asfalten. Derfor er det også en god idé at få sig en forsikring inden uheldet er ude.

Staten brugte i 2007 44 millioner på at vedligeholde Storebæltsbroen og 6 millioner på øresundsforbindelsen. 19745 biler krydsede Storebæltsbroen i 2007, hvor 14468 krydsede Øresundsbroen, som efterhånden er kommet rigtig godt med i trafik.

Motorvej

Der findes flere motorveje i Danmark. Generelt for dem kan siges at man må køre mellem 110km/t og 130km/t alt efter hvilken strækning du befinder dig på. Herudover er en motorvej karakteriseret ved at være ensrettet, således at der altså ikke forekommer modkørende trafik. Den modkørende trafik er altid afskærmet af en midterrabat..

Der er nogle strækninger på de tyske motorveje hvor hastigheds grænsen er ophævet, da det skønnes at strækningerne kan bære de store hastigheder uden øget risiko for større ulykker.

Her skal man huske på at de tyske motorveje er noget bredere med 4-5 spor i begge retninger.

I Danmark går der motorveje hele vejen fra København til Århus og videre. Problemet med motorvejene er at de har en meget stor negativ påvirkning på lokalbefolkningen og lokalmiljøet, som altid må indgå i processen, når en ny motorvej skal anlægges. Vi anbefaler på det kraftigste at man får sig en autohjælps forsikring hos , inden uheldet er ude.

Fartgrænser

Det vigtigste at forholde sig til er fartgrænsen for bykørsel på 50km/t. Det er her klart de fleste ulykker sker, og så længe du holder dig under 50km/t er sandsynligheden for alvorlige ulykker meget minimeret. Politiet river dig rundt hvis du kører for hurtigt inde i byen, med god grund.

På landeveje, uden for byerne må du køre op til 80km/t. Men husk at det er langt farligere at overskride fartgrænsen på landevejen end på motorvejen, da du har direkte modkørende trafik, som du fx ikke har på en motorvej. Sandsynligheden for ulykker stiger meget mere med hastigheden, end den gør på en motorvej med et skel mellem biler der kører i begge retninger.

På motorvejen må du køre mellem 110km/t og 130km/t. Grunden til at du nogle steder må køre 130km/t skyldes at nogle motorvejsstrækninger er langt bedre end nogle af de ældre strækninger. Husk at få dig en autohjælpsforsikring igennem inden du sætter farten op!

Disse regler gælder almindelige personbiler og motorcykler. Lastbiler og busser er tilknyttet særlige fartgrænser, men ofte gælder det at de ikke må overstige 80-100km/t, alt efter hvor de kører. Desuden skal du være opmærksom på at det nok ikke er smart at køre 130km/t med en trailer. Dette er naturligvis også ulovligt, da bilen vil blive betragtet som under reglerne for lastbiler.