Færdselsregler for cykler

Det er nok de færreste, som tænker over det til daglig, men der findes færdselsregler for cyklister akkurat som der gælder regler for bilisterne.

Reglerne fremgår af ”bekendtgørelse for færdselslov” i § 49 ”Særlige regler for cykler” og den siger i hovedtræk følgende:

  1. Cykler må som udgangspunkt ikke føres ved siden af hinanden. Der er dog visse afvigelser fra dette, som fremgår af bekendtgørelsen.
  2. Cyklister skal altid holde til højre.
  3. Dette er også gældende i vejkryds, selvom cyklisten skal svinge til højre.
  4. Under cykling skal begge fødder være på pedalerne og mindst en hånd på styret.
  5. Det er forbudt at cykle på fortov eller gangsti.
  6. Det er ikke tilladt at holde fast i andre under kørsel.
  7. Cykler som henstilles, skal være aflåst.


§ 50 i samme bekendtgørelse tilføjer endvidere:

  1. Børn under 6 år, må ikke cykle uden at være i ledsag med en voksen.
  2. Der må kun transporteres en person cyklen medmindre den er indrettet til flere. Her tæller et bagagebær ikke med.
  3. Det er kun tilladt at transportere genstande på cykel, som er maksimal 3 meter lange eller 1 meter bredde.  Igen her kan der forekomme afvigelser som fx ladcykler.

Det er vigtigt at kunne færdselsloven, ikke mindst fordi der er blevet strammet op på bødetaksterne. Nu koster det fx 700 kr. at cykle på fortovet og det koster 1.000 kr. at cykle overfor rødt.

Det er alle former for cykler, som er omfattet af denne bekendtgørelse, herunder el-cykler.

Alle skal have lov til at blive voksenelev!

Kørselsfradrag

Kørselsfradrag (også kaldet befordringsfradrag) er blevet indført i en indsats for at mindske befolkningstætheden i byerne. De store byer i Danmark er ofte overfyldte, og derfor kan du modtage et fradrag, hvis du vælger at bo uden for byen.

Du kan få kørselsfradrag hvis du har mere end 12km til dit arbejde (mere end 24km ialt), om det er for kommunen eller for en privat virksomhed.

Det intereessante ved et kørselsfradrag er at du således kan bo relativt langt fra dit arbejde, og derfor ikke absolut behøver at bo i byen, uden at det behøver at koste dig mere i transport. Du får ikke fradrag for de første 24km, men derefter får du 2,10kr pr kørte kilometer. Hvis du er nødt til at krydse storebælt for at komme til arbejde får du 90kr ekstra til fradraget.

Fradraget fungerer konkret på den måde, at du inde på din selvangivelse, angiver hvor mange km du kører om året, og du vil således få fradrag deraf.

Stadig en ledig praktikplads til dig

Nye Færdselsregler

Pr. 1 oktober 2010 er der kommet nye skærpede færdselsregler i Danmark, for at øge trafiksikkerheden.

1. Håndholdt mobiltelefoni er nu blevet forbudt ved lov. Hvis man vil tale i mobiltelefon skal man gøre det med head set eller andet der kan sættes i bilens cigarettænder. Bøden for denne forseelse vil være på 500 gode danske kroner.

2. Brugen af sikkerhedssele er også blevet skærpet så det nu gælder alle 4 hjulede motor køretøjer. Det betyder faktisk også at passagerer i busser og lasbiler skal benytte sig af de sikkerhedsseler der er. Bøden for at køre uden sikkerhedssele ligger også på 500kr.

3. Dertil er det nu også et lovkrav at køre med lys (nærlys), når man er ude at køre. Dette gælder hele døgnet. Igen er bøden 500kr for ikke at have lys på bilen.

4. Børns sikkerhed er også kommet i fokus, og det er nu et lovkrav at alle børn under 3 år placeres i godkendte autostole, eller andet sikkerhedsudstyr der er blevet godkendt efter europæisk standard (ECE 44-03).

5. Hvis du ynder at vælte rundt på en snescooter, så skal du nok lige tænke på hvor gammel du er, for aldersgrænsen er netop blevet sat op fra 16 til 18 år. Kunne forstille mig at denne nok mest kommer til at påvirke oppe i det Grønlandske.

6. Endeligt er grænsen for promillekørsel blevet sat ned fra 0.8 til 0.5. Denne lov gælder alle motordrevne køretøjer. Men altså det her er jo ikke et spørgsmål om lov, men om almindelig anstændighed. Det har og vil aldrig blive acceptabelt at vælte halvstiv rundt i et tons tungt stykke metal. Skal du drikke, så lad bilen stå. Mere er der ikke at sige om den sag.

Forhåbentligt vil disse skærpede færdselsregler være med til at færre mennesker omkommer i trafikken. Nu er det op til borgerne at ændre deres vaner. For der er i virkeligheden tale om et opgør med en masse fastgroede vaner inden for færdsel på de danske veje. Det er måske et godt tidspunkt nu at få dig et abonnement.