Motorvej

Der findes flere motorveje i Danmark. Generelt for dem kan siges at man må køre mellem 110km/t og 130km/t alt efter hvilken strækning du befinder dig på. Herudover er en motorvej karakteriseret ved at være ensrettet, således at der altså ikke forekommer modkørende trafik. Den modkørende trafik er altid afskærmet af en midterrabat..

Der er nogle strækninger på de tyske motorveje hvor hastigheds grænsen er ophævet, da det skønnes at strækningerne kan bære de store hastigheder uden øget risiko for større ulykker.

Her skal man huske på at de tyske motorveje er noget bredere med 4-5 spor i begge retninger.

I Danmark går der motorveje hele vejen fra København til Århus og videre. Problemet med motorvejene er at de har en meget stor negativ påvirkning på lokalbefolkningen og lokalmiljøet, som altid må indgå i processen, når en ny motorvej skal anlægges. Vi anbefaler på det kraftigste at man får sig en autohjælps forsikring hos , inden uheldet er ude.

Hastighedsgrænse

Det vigtigste at forholde sig til er hastighedsgrænsen for bykørsel på 50km/t. Det er her klart de fleste ulykker sker, og så længe du holder dig under 50km/t er sandsynligheden for alvorlige ulykker meget minimeret. Politiet river dig rundt hvis du kører for hurtigt inde i byen, med god grund.

På landeveje, uden for byerne må du køre op til 80km/t. Men husk at det er langt farligere at overskride fartgrænsen på landevejen end på motorvejen, da du har direkte modkørende trafik, som du fx ikke har på en motorvej. Sandsynligheden for ulykker stiger meget mere med hastigheden, end den gør på en motorvej med et skel mellem biler der kører i begge retninger.

motorvejen må du køre mellem 110km/t og 130km/t. Grunden til at du nogle steder må køre 130km/t skyldes at nogle motorvejsstrækninger er langt bedre end nogle af de ældre strækninger. Husk lige autohjælpsforsikringen hos inden du kaster dig ud i kampen mod hastighedsgrænserne.

Disse regler gælder almindelige personbiler og motorcykler. Lastbiler og busser er tilknyttet særlige hastighedsgrænser, men ofte gælder det at de ikke må overstige 80-100km/t, alt efter hvor de kører. Desuden skal du være opmærksom på at det nok ikke er smart at køre 130km/t med en trailer. Dette er naturligvis også ulovligt, da bilen vil blive betragtet som under reglerne for lastbiler.